PKC Schoondijke

De leden van de parochiekerncommissie zijn bereikbaar via de voorzitter of secretaris:
Mw. I. Boone-de Smit, voorzitter
Jan Tooropstraat 30, 4507 CG Schoondijke
tel: 0117-720209

Mw. T. Simonse-Michielsen. secretaris
Oranjedijk 31, 4515 NA IJzendijke
tel : 0117-348336 e-mail: simonse-michielsen@hetnet.nl

Overige gegevens geloofsgemeenschap SCHOONDIJKE

 

De overige leden zijn: mw. R. Doens-de Dobbelaere Oostburg, dhr. en mw. Cammaert-van Waes Schoondijke, mw. E. Brugge-de Jonge Schoondijke en mw. R. Tournois-Geernaert Schoondijke.

Kerk: Heilige Petrus Apostel
Pr. Beatrixstraat 7, 4507 AH Schoondijke
Dienst: zondag om 9.15u (3e zo. van de maand geen dienst)

Koster: mw. T. Cammaert tel: 0117-401535
e-mail: cammaerth@zeelandnet.nl

Contact uitvaart: 0mw. T. Cammaert tel: 0117-401535
e-mail: cammaerth@zeelandnet.nl
Liturgiegroep: mw. R. Doenstel tel: 0117-401527
e-mail: adoens@planet.nl
Contact koor: mw. I. Boone-de Smit T: 0117-720209

Kindernevendienst: mw. B. Kerckaert-Cammaert
tel: 0117-386364
Lectoren: mw. E. Brugge-de Jonge tel: 0117-401747
Zieken/ouderen: mw. R. Tournois-Geernaert tel: 0117-401663