PASTORAAT EN REGIONALE WERKGROEPEN

Uitvaartvoorgangers

In onze regio wordt er gewerkt met uitvaartvoorgangers, dit is een groep vrijwilligers die zich, naast het pastorale team, inzet voor het verzorgen van uitvaartdiensten.
Leden groep uitvaartvoorgangers:

Mw. R. Buijsse, Geuzenstraat 26, 4521 CC Biervliet
T: 0115-481212 e-mail: cbuijsse@zeelandnet.nl

Mw. M.L. Goossens, Noordstraat 60, 4521 GM Biervliet
T: 0115-481645 e-mai: arcenmarielouise@hetnet.nl

Dhr. A. van Kuijk, Veerhoeklaan 48, 4501 AG Oostburg                     
T: 0117-452443 e-mai: A.van.Kuijk11@kpnplanet.nl

Dhr. N. Peterse, Pollux 15, 4501 GA Oostburg                                  
T: 0117-440218 e-mai: nmppeterse@zeelandnet.nl

Mw. M. van Erp, Westlangeweg 16, 4513 KM Hoofdplaat                   
T: 0117-348014 e-mai: info@schapenpark.nl

Mw. T. Cammaert, Pr. Beatrixstraat 5, 4507 AH Schoondijke 
T: 0117-401535 e-mai: cammaerth@zeelandnet.nl
              
Dhr. W. Dierick, Romanlaan 7, 4527 BD Aardenburg                          
T: 0117-492116 e-mai: waldierick@zeelandnet.nl

Mw. R. Hoeijmakers, Braamdijk 21, 4525  LG Retranchement                  
T: 0117-420400 e-mai: wijnhoey@comveeweb.nl

 

Ziekenhuispastoraat

Ziekenhuis Oostburg: Antoniusziekenhuis
                                 Past. Van Genklaan 6
                                 4501 AJ Oostburg
                                 T: 0117-459000
                                 e-mai: communicatie@zzv.nl

Ziekenhuis Terneuzen:  De Honte
                                 Wielingenlaan 2
                                 4535 PA Terneuzen
                                 T: 0115-688000
                                 e-mai: communicatie@zzv.nl

Ziekenhuispastor:                 H. De Vriese, pastoraal werker
                                 T: 0115-688540
                                 E: H.DeVriese@wwzv.nl
                                 M. Vermet, dominee
                                 T: 0115-688540
                                 e-mai: M.Vermet@zzv.nl

 

CARITAS

Met ingang van 1 januari 2013 hielden ook de Parochiële Caritasinstellingen van de voormalige parochies op te bestaan. Zij zijn samengevoegd tot de Parochiële Caritasinstelling van parochie Heilige Andreas.
Er is een bestuur samengesteld dat bestaat uit de volgende personen:

Mw. T. Cammaert-van Waes, voorzitter
Pr. Beatrixstraat 5, 4507 AH Schoondijke
T: 0117-401535 e-mai: cammaerth@zeelandnet.nl

Dhr. J. Verwilghen, lid
Scheldekade 23b, 4531 EG Terneuzen
T: 0115-481728 e-mai: jverw@zeelandnet.nl

Mw. A. Buzeijn-Steijaert, lid
Pr. Margrietwijk 6, 4507 AA Schoondijke
T: 0117-401622

Zoals u ziet is het bestuur nog niet voltallig. Er kunnen nog personen bij, het liefst uit verschillende plaatsen van onze parochie.

 

Katholiek Maatschappelijk Activeringswerk

Stichting de Vonk, een instelling voor katholiek maatschappelijk activeringswerk in Brabant en Zeeland.
Adres: St. Annastraat 20, 5025 KB Tilburg.
T: 013-4647600 E: secretariaat@stichtingdevonk.nl

Contactpersonen voor Zeeland :
Dhr. N. Peterse, Postbus 150, 4500 AD Oostburg.
T: 0117-440218 e-mai: nmppeterse@zeelandnet.nl

Dhr. A. van Kuijk, Veerhoeklaan 48, 4501 AG Oostburg.
T: 0117-452443 e-mai: A.van.Kuijk11@kpnplanet.nl

 

WERKGROEPEN OECUMENE

Werkgroep Oecumene Oostburg (WOO)
Deze werkgroep, waarin personen uit de protestantse gemeente en vanuit de katholieke geloofgemeenschap zitting hebben, komt een aantal keer per jaar bijeen om te praten over samenwerking op het gebied van vieringen en activiteiten in Oostburg.
Contactpersoon van katholieke zijde is dhr. N. Peterse,
T: 0117-440218 e-mai: nmppeterse@zeelandnet.nl

Interkerkelijke Contact Commissie (ICC)
In deze werkgroep, die haar werkterrein in Aardenburg heeft, zitten personen vanuit de protestantse gemeente, de Doops-gezinde gemeente en de katholieke geloofsgemeenschap in Aardenburg. Zij komen twee maal per jaar bijeen voor overleg.
Contactpersoon vanuit katholieke zijde is dhr. M. Moens,
T: 0117-493125 e-mai: marcmoens@zeelandnet.nl